top of page

Aelodau o'n tîm yn rheolaidd yn darparu gweithdai a seminarau therapi cerddoriaeth ar gyfer staff, perthnasau preswylwyr a phwy bynnag sydd â diddordeb, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am therapi cerddoriaeth, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor i sefydliadau sy'n awyddus i gynnwys therapi cerddoriaeth fel rhan o'u darpariaeth.

Mae'r seminarau yn arbennig o bwysig i gynnwys y staff yn y sesiynau therapi cerddoriaeth, gan greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym hefyd yn darparu sesiynau therapi cerddoriaeth un i un i'r staff sydd â diddordeb.

Mae gwasanaethau ymgynghori ar gael ar gyfer eich ystafell ddosbarth, ysgol feithrin, asiantaeth neu fusnes.

O fewn ein hymarfer, rydym yn aml yn darparu gwasanaethau golygu ar gyfer lluniau a fideos ar gais.

Rydym hefyd yn gweithio ar greu posteri a thaflenni i gynyddu gwybodaeth am therapi cerddoriaeth ymhlith staff gwahanol leoliadau iechyd, megis canolfannau holistig, ysgolion, a chartrefi gofal. Rydym bob amser ar gael i drafod anghenion penodol pob cleient neu gais rheoli.

Fel cyn, rwy'n argymell eich bod chi'n cael y cyfieithiadau hyn wedi'u gwirio gan gyfieithydd brodorol neu broffesiynol i sicrhau eu cywirdeb.

Anxiety Music Therapy
Counselling in Bristol Music Therapy with Schools
bottom of page