top of page
Yoga Studio

Sesiynau Iachâd Sain

Mae'r bowliau canu yn gallu cynhyrchu nodyn cerddorol sy'n atseinio am amser hir iawn ar ôl iddynt gael eu chwarae, ac maent yn cael eu defnyddio'n helaeth heddiw ar gyfer myfyrdod a ymlacio, yn ogystal â chrefyddoldeb personol. Mae bowliau canu Tibetaidd yn offerynnau cerddorol hynafol yn deillio o'r diwylliant sehamanaidd cyn-Bwdhaidd yng Nghymru, ac maent yn offerynnau pwerus ar gyfer therapïau sain a vibrasiwn.

Mae'r bowliau canu yn trosglwyddo egni sylfaenol a glirio, ac mae eu synau a'u vibrasiynau yn cynnig potensial iacháu sylweddol, gan helpu i ddod â'r ysbryd dynol i wahanol gyflwr ymwybyddiaeth. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddefnyddio'r offerynnau hyn o fewn methodoleg ymarferol fodern, heb gyfeiriadau crefyddol neu ysbrydol penodol, ar gyfer myfyrdod a'rmarferion eraill sy'n ymdrin â gwybodaeth mewnol a thyfiant, gan ddefnyddio eu synau i symud rhwystrau egni yn eich corff.

Sound Healing Therapy
Tibetan Bowls Meditation

Mae ymchwil yn dangos bod synau a vibrasiynau Bowliau Canu yn gallu helpu gyda phoen meddyliol ac emosiynol (diffyg hunan-barch, dicter, pryder, iselder) ac yn gwella ymatebion synaptig yn yr ymennydd. Mae'r vibrasiynau cryf a greir gyda bowliau Tibetaidd yn creu effaith tiwnio rhwng y gloch a'r person sy'n cysylltu â hi, gan gynhyrchu cyflwr o dawelder mewnol ac allanol sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ymlacio syml, gan gyrraedd tonnau theta a delta o'r cyflwr myfyrdod dwfnaf.

Pan fyddwn yn ymlacio gyda synau bowliau Tibetaidd, mae ein gwaed yn gwella, a thensiynau ac rhwystrau emosiynol yn cael eu rhyddhau. Mae'r corff, yn ystod triniaeth gloch, yn rhyddhau pob tensiwn a straen yn y cyhyrau, ac mae'r meddwl yn dod i gyflwr meddwl yn hawdd. Mae pobl sy'n ei chael hi'n anodd myfyrdod neu sydd ar ddechrau daith o'r fath, gyda chlychau yn gallu mynd i gyflwyr o fyfyrdod dwfnach heb rwystredigaeth.

White Sand and Stone

Rydym yn cynnig sesiynau iachâd sain mewn amgylchedd diogel a thawel. Mae pob agwedd ar y fomentau hyn wedi'u bwriadu i ddarparu profiad llawn ymlacio ac adnewyddu i chi, i'ch cefnogi ar eich taith tuag at iachâd a llesiant corff-meddwl-ysbryd.

Rydym yn defnyddio Bowls Canu Crisial a Bowls Canu Tibetaidd ar gyfer iachâd emosiynol mewn cyfuniad â anadlu dwfn, gweledigaeth, ac yfyrgarwch meddwl. Gall y cyfuniad hwn o ddulliau iachâd fod yn gatalyst ar gyfer iachâd emosiynol a seicolegol. Mae'r myfyrdod gyda bwls canu yn gwella canolbwyntio, yn lleihau cyfangu cyhyrau ac ar yr un pryd yn gweithredu ar lefel seicig, gan hybu mwy o ymwybyddiaeth o hunan a chydbwysedd emosiynol.

Os oes gennych rywfaint o wybodaeth eisoes neu os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar brofiad newidiol ysbrydol newydd, rydych yn cael eich gwahodd i archebu eich sesiwn gyntaf yn ein stiwdio yng nghanol dinas Bryste.

Find a therapist Bristol Sound Meditation
bottom of page