top of page
Music Therapy online Counselling

Gall sesiynau therapi ar-lein fod yn offeryn defnyddiol i gefnogi iechyd meddwl cleifion agored i niwed mewn gofod diogel a chyfrinachol. O fewn ein dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gallwn eich helpu i oresgyn anawsterau neu broblemau penodol yr ydych yn ymdrin â nhw, yn enwedig yn ystod y cyfnodau anodd hyn.

Yn ystod therapi ar-lein, rydych mewn perthynas â therapydd y gallwch fynegi eich hun yn rhydd gyda nhw heb gael eich barnu. Gall hyn eich helpu i ymdrin â theimladau a phrofiadau negyddol a allai fod wedi achosi problemau. Gall help dilys hefyd ddod o dechnegau a ymarferion anadlu i helpu i lacio a rheoli straen.

Mae costau'r sesiynau ar-lein yr un fath â therapi wyneb yn wyneb. Gallwch dalu drwy fancio ar-lein neu PayPal.

Mae'r sesiynau ar-lein yn gofyn am gyfrifiadur neu ffôn clyfar, gyda chysylltiad i'r rhyngrwyd.

Rydym fel arfer yn defnyddio Zoom neu Skype. Gellir trafod unrhyw foddau/apps eraill y byddech chi'n eu ffafrio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drefnu apwyntiad, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

bottom of page