top of page
Cael Cymorth

P'un a ydych am ddechrau therapi i chi'ch hun neu rywun yr ydych yn ei adnabod, e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth (infosoundtherapy.uk@gmail.com) a/neu lenwch y ffurflen atgyfeirio berthnasol. Gallwch ei lawrlwytho YMA ac e-bostio atom ni.

Ar ôl i'ch cyflwyniad gael ei adolygu bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i drafod hyn gyda chi ac ystyried beth allwn ni ei gynnig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffurflen hon, os oes angen arnoch ei chael mewn fformat arall, neu os oes angen help arnoch i gyfathrebu â ni, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar infosoundtherapy.uk@gmail.com neu 07548344019.

Wyt ti'n ffafrio sgwrs dros y ffôn?
Galwch ar 07548 344019 neu ymwelwch â'n tudalen gyswllt.
bottom of page